Detalji o fotografiji
Cassida vibex Linnaeus, 1767

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Cassida vibex Linnaeus, 1767

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Cassida vibex.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/cassida vibex.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.