Detalji o fotografiji
Cephennium majus Reitter, 1881

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Cephennium majus Reitter, 1881

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Cephennium majus.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/cephennium majus.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.