Detalji o fotografiji
Cerylon deplanatum Gyllenhal, 1827

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Cerylon deplanatum Gyllenhal, 1827

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Cerylon deplanatum.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/cerylon deplanatum.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.