Detalji o fotografiji
Cerylon ferrugineum Stephens, 1830

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Cerylon ferrugineum Stephens, 1830

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Cerylon ferrugineum.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/cerylon ferrugineum.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.