Detalji o fotografiji
Chaetocnema chlorophana (Duftschmid, 1825)

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Chaetocnema chlorophana (Duftschmid, 1825)

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Chaetocnema chlorophana.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/chaetocnema chlorophana.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.