Detalji o fotografiji
Chaetocnema hortensis (Geoffroy, 1785)

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Chaetocnema hortensis (Geoffroy, 1785)

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Chaetocnema hortensis.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/chaetocnema hortensis.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.