Detalji o fotografiji
Chrysolina geminata (Paykull, 1799)

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Chrysolina geminata (Paykull, 1799)

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Chrysolina geminata.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/chrysolina geminata.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.