Detalji o fotografiji
Coryphium angusticolle Stephens, 1834

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Coryphium angusticolle Stephens, 1834

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Coryphium angusticolle.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/coryphium angusticolle.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.