Detalji o fotografiji
Crepidodera aurata (Marsham, 1802)

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Crepidodera aurata (Marsham, 1802)

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Crepidodera aurata.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/crepidodera aurata.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.