Detalji o fotografiji
Cryptocephalus bameuli Duhaldeborde, 1999

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Cryptocephalus bameuli Duhaldeborde, 1999

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Cryptocephalus bameuli.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/cryptocephalus bameuli.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.