Detalji o fotografiji
Cryptocephalus bilineatus (Linnaeus, 1767)

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Cryptocephalus bilineatus (Linnaeus, 1767)

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Cryptocephalus bilineatus.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/cryptocephalus bilineatus.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.