Detalji o fotografiji
Cryptocephalus chrysopus Gmelin, 1790

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Cryptocephalus chrysopus Gmelin, 1790

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Cryptocephalus chrysopus.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/cryptocephalus chrysopus.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.