Detalji o fotografiji
Cryptocephalus octopunctatus (Scopoli, 1763)

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Cryptocephalus octopunctatus (Scopoli, 1763)

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Cryptocephalus octopunctatus.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/cryptocephalus octopunctatus.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.