Detalji o fotografiji
Cryptocephalus parvulus O.F. Muller, 1776

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Cryptocephalus parvulus O.F. Muller, 1776

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Cryptocephalus parvulus.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/cryptocephalus parvulus.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.