Detalji o fotografiji
Cryptocephalus signatifrons Suffrian, 1847

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Cryptocephalus signatifrons Suffrian, 1847

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Cryptocephalus signatifrons.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/cryptocephalus signatifrons.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.