Detalji o fotografiji
Denticollis rubens Piller & Mitterpacher, 1783

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Denticollis rubens Piller & Mitterpacher, 1783

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Denticollis rubens.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/denticollis rubens.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.