Detalji o fotografiji
Donacia marginata Hoppe, 1795

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Donacia marginata Hoppe, 1795

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Donacia marginata.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/donacia marginata.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.