Detalji o fotografiji
Elmis maugetii Latreille, 1798

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Elmis maugetii Latreille, 1798

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Elmis maugetii.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/elmis maugetii.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.