Detalji o fotografiji
Entomoscelis adonidis (Pallas, 1771)

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Entomoscelis adonidis (Pallas, 1771)

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Entomoscelis adonidis.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/entomoscelis adonidis.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.