Detalji o fotografiji
Esolus parallelepipedus (Muller, 1806)

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

2011

Vrsta:

Esolus parallelepipedus (Muller, 1806)

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Esolus parallelepipedus.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/esolus parallelepipedus.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.