Detalji o fotografiji
Eucinetus haemorrhoidalis (Germar 1818)

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Eucinetus haemorrhoidalis (Germar 1818)

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Eucinetus haemorrhoidalis.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/eucinetus haemorrhoidalis.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.