Detalji o fotografiji
Euconnus fimetarius (Chaudoir, 1845)

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Euconnus fimetarius (Chaudoir, 1845)

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Euconnus fimetarius.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/euconnus fimetarius.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.