Detalji o fotografiji
Euconnus pubicollis (Muller & Kunze, 1822)

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Euconnus pubicollis (Muller & Kunze, 1822)

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Euconnus pubicollis.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/euconnus pubicollis.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.