Detalji o fotografiji
Habrocerus capillaricornis (Gravenhorst, 1806)

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Habrocerus capillaricornis (Gravenhorst, 1806)

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Habrocerus capillaricornis.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/habrocerus capillaricornis.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.