Detalji o fotografiji
Hydraena melas Dalla Torre, 1877

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

2011

Vrsta:

Hydraena melas Dalla Torre, 1877

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Hydraena melas.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/hydraena melas.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.