Detalji o fotografiji
Hydraena morio Kiesenwetter, 1849

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

2011

Vrsta:

Hydraena morio Kiesenwetter, 1849

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Hydraena morio.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/hydraena morio.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.