Detalji o fotografiji
Hydraena riparia Kugelann, 1794

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Hydraena riparia Kugelann, 1794

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Hydraena riparia.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/hydraena riparia.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.