Detalji o fotografiji
Lathrobium furcatum Czwalina, 1888

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Lathrobium furcatum Czwalina, 1888

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Lathrobium furcatum.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/lathrobium furcatum.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.