Detalji o fotografiji
Leptinotarsa decemlineata (Say, 1824)

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Leptinotarsa decemlineata (Say, 1824)

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Leptinotarsa decemlineata.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/leptinotarsa decemlineata.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.