Detalji o fotografiji
Limnebius truncatellus (Thunberg, 1794)

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Limnebius truncatellus (Thunberg, 1794)

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Limnebius truncatellus.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/limnebius truncatellus.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.