Detalji o fotografiji
Litargus connexus (Geoffroy, 1785)

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

2008

Vrsta:

Litargus connexus (Geoffroy, 1785)

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Litargus connexus.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/litargus connexus.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.