Detalji o fotografiji
Longitarsus ganglbaueri Heikertinger, 1912

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Longitarsus ganglbaueri Heikertinger, 1912

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Longitarsus ganglbaueri.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/longitarsus ganglbaueri.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.