Detalji o fotografiji
Longitarsus niger (Koch, 1803)

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Longitarsus niger (Koch, 1803)

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Longitarsus niger.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/longitarsus niger.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.