Detalji o fotografiji
Macronychus quadrituberculatus Muller, 1806

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

2011

Vrsta:

Macronychus quadrituberculatus Muller, 1806

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Macronychus quadrituberculatus.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/macronychus quadrituberculatus.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.