Detalji o fotografiji
Malthodes mysticus reductostilus Wittmer, 1980

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Malthodes mysticus reductostilus Wittmer, 1980

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Malthodes mysticus.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/malthodes mysticus.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.