Detalji o fotografiji
Melanotus crassicollis (Erichson, 1841)

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Melanotus crassicollis (Erichson, 1841)

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Melanotus crassicollis.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/melanotus crassicollis.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.