Detalji o fotografiji
Monotoma picipes Herbst, 1793

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Monotoma picipes Herbst, 1793

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Monotoma picipes.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/monotoma picipes.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.