Detalji o fotografiji
Mordella aculeata Linnaeus, 1758

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Mordella aculeata Linnaeus, 1758

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Mordella aculeata.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/mordella aculeata.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.