Detalji o fotografiji
Mordella brachyura Mulsant, 1856

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Mordella brachyura Mulsant, 1856

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Mordella brachyura.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/mordella brachyura.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.