Detalji o fotografiji
Ochthebius lividipennis Peyron, 1858

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

2012

Vrsta:

Ochthebius lividipennis Peyron, 1858

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Ochthebius lividipennis.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/ochthebius lividipennis.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.