Detalji o fotografiji
Ochthebius melanescens Dalla Torre, 1877

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

2011

Vrsta:

Ochthebius melanescens Dalla Torre, 1877

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Ochthebius melanescens.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/ochthebius melanescens.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.