Detalji o fotografiji
Oulema duftschmidi (Redtenbacher, 1874)

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Oulema duftschmidi (Redtenbacher, 1874)

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Oulema duftschmidi.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/oulema duftschmidi.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.