Detalji o fotografiji
Oulema gallaeciana (Heyden, 1879)

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Oulema gallaeciana (Heyden, 1879)

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Oulema gallaeciana.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/oulema gallaeciana.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.