Detalji o fotografiji
Oulema melanopus (Linnaeus, 1758)

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Oulema melanopus (Linnaeus, 1758)

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Oulema melanopus.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/oulema melanopus.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.