Detalji o fotografiji
Oxytelus piceus (Linnaeus, 1767)

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Oxytelus piceus (Linnaeus, 1767)

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Oxytelus piceus.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/oxytelus piceus.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.