Detalji o fotografiji
Pachybrachis fimbriolatus Suffrian, 1848

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Pachybrachis fimbriolatus Suffrian, 1848

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Pachybrachis fimbriolatus.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/pachybrachis fimbriolatus.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.