Detalji o fotografiji
Pediacus depressus (Herbst, 1797)

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Pediacus depressus (Herbst, 1797)

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Pediacus depressus.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/pediacus depressus.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.