Detalji o fotografiji
Perotis lugubris (Fabricius, 1777)

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Perotis lugubris (Fabricius, 1777)

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Perotis lugubris.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/perotis lugubris.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.