Detalji o fotografiji
Phaedon cochleariae (Fabricius, 1792)

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Phaedon cochleariae (Fabricius, 1792)

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Phaedon cochleariae.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/phaedon cochleariae.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.