Detalji o fotografiji
Phaenops knoteki Reitter, 1898

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Phaenops knoteki Reitter, 1898

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Phaenops knoteki.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/phaenops knoteki.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.